Το παρόν εργαλείο εξυπηρετεί τους χρήστες παρουσιάζοντας στοιχεία σχετικά με την απογραφή μιας επιχείρησης. Η αναζήτηση γίνεται με βάση το ΑΦΜ

Απογραφήκατε;
Εισάγετε το ΑΦΜ της εταιρίας που θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση
>> ΑΦΜ: